Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Магістратура

051-Управління-персоналом-та-економіка-праці___магістри

Спеціальність 051 Економіка

Освітньо-професійна програма «Бізнес-статистика і аналітика»

сайт кафедри: https://statistics.hneu.edu.ua/
232-Соціальне-забезпечення_Магістри