Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Бакалаврат

051-Управління-персоналом-та-економіка-праці___Бакалаври

Спеціальність 051 Економіка

Освітньо-професійна програма

«БІЗНЕС-СТАТИСТИКА і АНАЛІТИКА»

ПЕРШИЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ  – БАКАЛАВР

БІЗНЕС-АНАЛІТИК – ФАХІВЕЦЬ, ЩО ПОТРІБЕН КОЖНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ  КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ОП

1. Підготовка професіоналу, який знаходить проблеми бізнесу, вирішує їх та потрібен національному й міжнародному ринку праці / Skillbox.

Бізнес аналітик – це фахівець, що: 1) розробляє бізнес модель та аналізує економіку бізнесу різного масштабу та сфери діяльності; 2) структурує рішення бізнес-завдань та оптимізує бізнес-процеси; 3) знаходить потенціал розвитку бізнесу; 4) приймає стратегічні рішення та збільшує прибутковість бізнесу

2. Використання новітніх інформаційних технологій/IT-Technology.

Інструменти, з якими Ви як бізнес аналітик будете працювати: 1) інструменти інфографіки та візуалізації репортингів (Power Point); 2) сучасні програмні оболонки обробки BIG DATA, Excel, Tableau, інструменти GOOGLE ANALYTICS’, GOOGLE SHEET та хмарних технологій; 3) структурні діаграми візуалізації та моделювання бізнес-процесів, стратегічні інтерактивні карти, методи пріоритетизації та дерев рішень.

3. Отримання європейської освіти/ International education.

Ви зможете продовжити навчання на безкоштовній магістерській Словацько-Українській міжнародній програмі «Бізнес-аналітика та інформаційні системи в підприємництві» з подальшим працевлаштуванням у відомих європейських компаніях.

4. Формування креативної особистості/Soft Skills:

1) можливість планування своєї власної траєкторії навчання (використання навчальних дисциплін вибіркового пулу) 2) вміння роботи в команді; 3) сертифікат з ділової англійської мови (BEC); 4) можливість розкрити творчі та спортивні якості особистості; 5) 100% забезпечення базами практика та 100% працевлаштування; 6) залучення до навчального процесу фахівців з реального бізнесу.

ЯК ПРОХОДИТЬ НАВЧАННЯ

Розбираємо теорію та закріпляємо її на практиці

∙Застосовуємо у навчанні case-study, workshops, тренінг, ділові ігри; ∙Навчаємо мислити

Ділимося знаннями без зайвого академізму

∙Бізнес аналітика - складна наука, но говорити про неї ми будемо просто

Навчаємо за актуальною програмою

∙Залучаємо до викладання професіоналів-практиків

Підтримуємо студентів на кожному етапі

∙Підтримуємо зворотній зв'язок між викладачем та студентом на засадах партнерства

Cайт кафедри: https://statistics.hneu.edu.ua/

232-Соціальне-забезпечення_Бакалаври